سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
عقل دو گونه است : عقل طبیعی و عقل تجربی و هردو سود بخش اند . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 92 مرداد 17 , ساعت 11:37 صبح

پیامبر از شیطان پرسید ای لعنت شده همنشینت کیست؟

شیطان گفت: ربا خوار

گفت دوستت کیست؟

شیطان گفت:زنا کار

گفت همنشین صمیمیت کیست؟

شیطان گفت:افراد مست و شرابخوار

پیامبر فرمود: مهمانت کیست؟

شیطان گفت:دزدو سارق

گفت پیامبرت کیست؟

شیطان گفت: شخص ساحر و سحر کننده

گفت نورچشمی تو کیست؟

شیطان گفت:کسی که قسم به طلاق خورد

گفت حبیب و دوستدارت کیست؟

شیطان گفت:کسی که تارک نماز جمعه باشد

پیامبر فرمود:چه چیزی کمر تورا خورد می کند؟

شیطان گفت: مجاهد در راه خدا

گفت چه چیزی جگر تورا می سوزاند؟

شیطان گفت: کسانی که استغفار کنند در شب و روزلیست کل یادداشت های این وبلاگ