سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
[ و فرمود : ] هیچ بى‏نیازى چون خرد نیست ، و هیچ درویشى چون نادانى و هیچ میراثى چون فرهیخته بودن و هیچ پشتیبان چون مشورت نمودن . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 91 اردیبهشت 27 , ساعت 10:43 صبح

الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم وتاج بر سر، وچون در خود نگرم از جمله خاکسارانم وخاک بر سر...

الهی اگر کار به گفتار است بر سر همه تاجم واگر به کردار است به پشه وموری محتاجم...لیست کل یادداشت های این وبلاگ